header-1
IDW - Internationale Diplomawaardering > Over IDW > Diplomawaardering aanvragen

Diplomawaardering aanvragen

Bij de aanvraag van een diplomawaardering dient u de volgende documenten mee te sturen:

 • Een kopie van het te waarderen diploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling.
 • Een kopie van de bij het diploma behorende vakkenoverzichten of cijferlijsten, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling.
 • Een kopie van een beëdigde vertaling van het diploma en de bij het diploma behorende vakkenoverzichten of cijferlijsten.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning) van de diplomahouder. Een kopie van een rijbewijs kunnen we niet accepteren.

Een beëdigde vertaling is noodzakelijk indien de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Afrikaans worden aangeleverd.

Voor een compleet overzicht van benodigde documenten, zie het onderstaande document 'Toelichting bij aanvraagformulier'.


Hoger onderwijs

Is het te waarderen diploma een tweede of derde hoger onderwijsdiploma? Dan moet u als extra eis de volgende aanvullende documenten meesturen.

Bij een tweede hoger onderwijsdiploma, bijvoorbeeld een Master:

 • Een kopie van het eerste hoger onderwijsdiploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld de graad van Bachelor)
 • Een kopie van de bijbehorende cijferlijst, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling

  NB heeft u een official transcript ontvangen bij uw diploma? Dit document moet de onderwijsinstelling in een ongeopende envelop rechtstreeks naar het IcDW sturen. Een kopie van het official transcript kunnen wij niet accepteren.
 • Een kopie van beëdigde vertalingen van bovenstaande documenten

Bij een derde hoger onderwijsdiploma, bijvoorbeeld een PhD:

 • Een kopie van het eerste en tweede hoger onderwijsdiploma (bijvoorbeeld de graad van Bachelor respectievelijk Master), zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
 • Een kopie van de bijbehorende cijferlijsten, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling

  NB heeft u een official transcript ontvangen bij uw diploma's? Van beide diploma's moet de onderwijsinstelling dit document in een ongeopende envelop rechtstreeks naar het IcDW sturen. Een kopie van het official transcript kunnen wij niet accepteren.
 • Een kopie van beëdigde vertalingen van bovenstaande documenten


Kan mijn diploma gewaardeerd worden?

Niet alle buitenlandse diploma's en/of certificaten komen voor een diplomawaardering in aanmerking. Diploma's of certificaten van opleidingen die korter dan 850 uur hebben geduurd, of die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald, kunnen niet gewaardeerd worden.

Ook is het niet mogelijk om Nederlandse diploma's te vergelijken met een buitenlands onderwijssysteem. Dit moet u laten vergelijken in het land van bestemming.

Voor een overzicht van diploma's en/of certificaten die niet kunnen worden gewaardeerd, zie onderstaand document Welke diploma's kunnen niet gewaardeerd worden?

Bij aanvragen voor dergelijke diploma's en/of certificaten wordt een Besluit Geen Waardering afgegeven. Er wordt dan geen vergelijking gemaakt met een niveau of kwalificatie binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Een Besluit Geen Waardering wordt na inhoudelijke beoordeling van het dossier opgesteld door de desbetreffende landenexpert.
Bij het afgeven van een Besluit Geen Waardering wordt het reeds overgemaakte bedrag niet geretourneerd.

Opsturen van aanvragen of documenten per post

Het IcDW verzoekt u vriendelijk uw post voldoende te frankeren bij het postkantoor. De tarieven kunt u raadplegen op de website van PostNL. Dit geldt voor zowel het opsturen van nieuwe aanvragen als voor het eventueel nasturen van ontbrekende documenten.

Aanvraagformulier

Als u zelf een aanvraag wilt doen, kunt u hier de PDF-formulieren downloaden. U kunt het aanvraagformulier digitaal of met de hand invullen.
Vult u het formulier digitaal in? Vergeet dan niet om het formulier met de hand te ondertekenen.

NB Vraagt u namens een bekostigde onderwijsinstelling (ROC's, AOC's en vakscholen) een diplomawaardering aan, om het instroomniveau van een aspirant-student te kunnen bepalen? U kunt dan rechtstreeks bij SBB een aanvraag indienen. Stuurt u een e-mail met de naam en geboortedatum van de aspirant-student, met bijbehorende documenten (diploma's, cijferlijsten en eventuele vertalingen) naar idw@s-bb.nl.