Mijn IDW

Op 1 september 2020 is de manier waarop u een diplomawaardering aanvraagt en ontvangt veranderd. Vanaf die datum kunt u niet langer gebruik maken van het aanvraagformulier op www.idw.nl. In plaats daarvan vraagt u een diplomawaardering digitaal aan via https://mijn.idw.nl. Het aanvragen en behandelen van een diplomawaardering verloopt hiermee efficiënter en veiliger.


Een aanvraag voor diplomawaardering indienen

U dient een aanvraag in als persoon (particulier) of als bedrijf.


Een aanvraag indienen als persoon (particulier)

Om een aanvraag te kunnen indienen maakt u eerst een account aan op https://mijn.idw.nl. Daarna kunt u een of meerdere aanvragen voor diplomawaardering doen. Bij de aanvraag vult u dezelfde vragen in die in het voormalige papieren aanvraagformulier staan. U vult informatie in over uw onderwijsloopbaan en over het diploma dat u wilt laten waarderen. U uploadt ook documenten. Tijdens het doen van de aanvraag ziet u vanzelf welke documenten u moet uploaden. Na het invullen en uploaden van de benodigde gegevens kiest u of u een reguliere of een spoedaanvraag wilt indienen. U betaalt de aanvraag ook online. Dat kan onder andere met iDEAL en creditcard.


Een aanvraag indienen als bedrijf

Vraagt u de diplomawaardering aan als bedrijf, namens een klant? Dat kan. U kunt in uw account aanvragen doen voor meerdere klanten. U vult dan alle informatie in over de onderwijsloopbaan van de diplomahouder en uploadt alle gevraagde documenten. Een nieuw document is het ‘Toestemmingsformulier diplomawaardering’. Het formulier downloadt u tijdens de aanvraag. De diplomahouder moet dit invullen en ondertekenen. Wij hebben dit nodig als garantie dat de diplomahouder akkoord is met de aanvraag. Kunt u de aanvraag niet direct online betalen, bijvoorbeeld omdat een andere afdeling van uw organisatie hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u kiezen voor de optie ‘Ik betaal later’. U kunt de aanvraag dan betalen via een bankoverschrijving op de manier waarop u gewend bent. U ontvangt van ons een e-mail met daarin het aanvraagnummer. Vermeldt u dit bij de betaling. Wij verwerken de aanvraag pas als wij de betaling hebben ontvangen.


En dan?

Als u de aanvraag voor een diplomawaardering heeft ingediend, controleren wij of deze compleet is. Missen er nog gegevens? Dan ontvangt u daarover een e-mail. Vervolgens logt u in in uw account op https://mijn.idw.nl en vult u de ontbrekende gegevens aan of uploadt u de ontbrekende documenten.

Ook ziet u in uw Mijn IDW account de status van uw aanvraag. In uw account staat een tabel met daarin al uw aanvragen voor diplomawaardering die u heeft gedaan. Heeft een aanvraag de status ‘Info nodig’? Dan heeft u een e-mail ontvangen en hebben wij aanvullende informatie nodig om de aanvraag te kunnen behandelen.


De diplomawaardering ontvangen

Wanneer de diplomawaardering gereed is, ontvangt u hierover een e-mail van ons. In uw Mijn IDW account ziet u als u inlogt dat de aanvraag de status ‘Waardering klaar’ heeft. U downloadt de waardering door te klikken op de aanvraag en dan op ‘Diplomawaardering’.
Let op: De diplomawaardering is digitaal ondertekend. Deze digitale handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.


In het kort:

 • Op 1 september 2020 is de manier waarop u een diplomawaardering aanvraagt en ontvangt veranderd.
 • U maakt een account aan op https://mijn.idw.nl.
 • U vult uw aanvraag online in.
 • U uploadt alle benodigde documenten.
 • U ontvangt een e-mail als IDW meer informatie nodig heeft
 • U logt in op uw account om:
   • extra informatie aan te vullen
   • de status van uw aanvraag te bekijken
   • de diplomawaardering te downloaden
 • De diplomawaardering is digitaal ondertekend.