Werken

Een diplomawaardering laat zien met welk niveau in Nederland een buitenlands diploma vergelijkbaar is. Dit kan helpen bij het zoeken naar een baan, het werven van werknemers en het begeleiden van cli├źnten naar scholing of een baan op het juiste niveau.

Voor een aantal wettelijke regelingen is het aanvragen van een diplomawaardering verplicht. Dit zijn onder meer:

Lees meer over het aanvragen van een diplomawaardering


Beschermde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd (beschermd), zoals arts, leraar en apothekersassistent. Dit betekent dat iemand alleen in dit beroep mag werken na toestemming door de bevoegde autoriteit (de organisatie die beslist over de toegang tot het beroep). Deze kijkt onder andere of iemand voldoet aan de juiste opleidingseisen.

Op www.beroepserkenning.nl kunt u nagaan of een beroep in Nederland beschermd is. Ook vindt u hier per beroep informatie over de bevoegde autoriteit.

Een diplomawaardering verleent geen toestemming om in het beroep te mogen werken.


Diplomawaardering via het UWV

Staat u als werkzoekende ingeschreven bij het UWV en ontvangt u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering? Dan kunt u via het UWV een diplomawaardering aanvragen. Het UWV betaalt voor u de diplomawaardering. Hiervoor hebt u een goedkeurende verklaring nodig van uw arbeidsdeskundige, adviseur werk of reïntegratiebegeleider. Meer informatie vindt u op www.werk.nl.


Vraag een diplomawaardering aan