Studeren

Ga je naar het buitenland om te studeren? En wil je weten wat je Nederlandse diploma in het buitenland waard is? Vraag een beschrijving van je diploma.

Voor veel Nederlandse diploma's zijn beschrijvingen beschikbaar. Hiermee kun je in het buitenland de inhoud van je opleiding duidelijk maken, zodat onderwijsinstellingen de waarde van het diploma beter kunnen inschatten.

Soort onderwijs Organisatie
Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) DUO
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) SBB
Hoger onderwijs (hbo en universiteit) Nuffic