Studeren

Heeft u in het buitenland gestudeerd en wilt u in Nederland verder studeren? Dan wilt u weten of uw opleiding voldoet om te worden toegelaten tot de Nederlandse opleiding van uw keuze. Een diplomawaardering kan hierbij helpen. Dit is een advies dat de waarde van uw diploma in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem beschrijft. Deze informatie helpt de onderwijsinstelling om te bepalen of zij u toelaten tot de opleiding die u wilt volgen.

De diplomawaardering geeft u geen recht op toelating of vrijstellingen. Dit bepaalt de onderwijsinstelling. De instelling kan aanvullende eisen stellen zoals een taaltoets.

Als u al weet wat u wilt studeren, neem dan contact op met de onderwijsinstelling. De meeste instellingen kunnen een gratis advies aanvragen over uw diploma. U ontvangt dan zelf geen diplomawaardering.

Weet u nog niet wat u wilt studeren of wilt u zelf een diplomawaardering ontvangen? Vraag dan bij ons een diplomawaardering aan. Bekijk eerst hoe u een diplomawaardering aanvraagt en of uw diploma aan de voorwaarden voldoet.


Diplomawaardering voor onderwijsinstellingen

Als u bij een bekostigde onderwijsinstelling werkt, kunt u bij SBB of Nuffic een advies aanvragen over buitenlandse diploma’s van (aankomende) studenten.

Werkt u bij een school voor vmbo of mbo?
Vraag een advies aan via de website van SBB.

Werkt u bij een andere school of universiteit?
Vraag een advies aan bij Nuffic via de adviseringsportal onderwijsvergelijking.


Lees meer over het aanvragen van een diplomawaardering