Vereiste documenten

Bij een aanvraag voor een diplomawaardering moet u altijd de volgende documenten opsturen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een kopie van het diploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Een kopie van de cijferlijsten die bij het diploma horen, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Een kopie van uw geldige paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

Eventuele extra documenten

Soms moet u extra documenten opsturen. Een compleet overzicht vindt u op pagina 6 van het aanvraagformulier.

Vraagt u de diplomawaardering aan met toestemming van het UWV? Dan moet u een kopie van de goedkeurende verklaring van het UWV meesturen.


Hoger onderwijs

Is het te waarderen diploma een tweede of derde diploma hoger onderwijs? Dan moet u ook de volgende extra documenten meesturen.

Tweede diploma hoger onderwijs

Bij een tweede diploma hoger onderwijs, bijvoorbeeld een master:

  • Een kopie van het bachelordiploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Een kopie van de bijbehorende cijferlijst, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Indien nodig, een kopie van beëdigde vertaling van bovenstaande documenten

NB Ontving u een official transcript bij uw diploma? Dan moet de onderwijsinstelling die in een ongeopende envelop rechtstreeks naar het IcDW sturen. Een kopie kunnen we niet accepteren.

Derde diploma hoger onderwijs

Bij een derde diploma hoger onderwijs, bijvoorbeeld een PhD:

  • Een kopie van het bachelor- en masterdiploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Een kopie van de bijbehorende cijferlijsten, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling
  • Indien nodig, een kopie van beëdigde vertaling van bovenstaande documenten

NB Ontving u een official transcript bij uw diploma's? Dan moet de onderwijsinstelling die in een ongeopende envelop rechtstreeks naar het IcDW sturen. Een kopie kunnen we niet accepteren.

Diplomasupplement

Ontving u bij uw diploma een diplomasupplement? Stuur dan het volledige diplomasupplement mee.

Let op: het diplomasupplement is geen vervanging van het diploma. U moet nog steeds een kopie van het diploma opsturen, en indien nodig ook een vertaling van het diploma.


Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is noodzakelijk als de onderwijsinstelling de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans heeft afgegeven. Beëdigde vertalers vindt u via www.bureauwbtv.nl.


Gewaarmerkte kopieën

Het is niet nodig om gewaarmerkte kopieën van uw diploma of vakkenoverzichten op te sturen. Ook is het niet nodig om uw documenten te voorzien van een apostille.