Werken

Heeft u in het buitenland gestudeerd en wilt u in Nederland werken? Met een diplomawaardering weet u met welk Nederlands opleidingsniveau uw diploma vergelijkbaar is. Deze informatie helpt u bij het zoeken naar een baan.

Een diplomawaardering is een advies en meestal niet verplicht, maar een werkgever kan hier om vragen. Een werkgever of andere organisatie kan ook voor u een diplomawaardering aanvragen. Een werkgever of organisatie die voor u een diplomawaardering wil aanvragen moet om uw toestemming vragen.

De diplomawaardering kan u helpen bij het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Een diplomawaardering is een advies. U kunt er geen rechten aan ontlenen.


Beschermde beroepen

Controleer voordat u een diplomawaardering aanvraagt of uw beroep in Nederland beschermd is. Kijk hiervoor in de database van de Europese Commissie.

Staat uw beroep in de lijst? Neem dan eerst contact op met de bevoegde autoriteit die bij het beroep staat. Deze geeft aan welke procedure u moet volgen.

Staat uw beroep niet in de lijst? Dan heeft u geen beschermd beroep en kunt u direct een diplomawaardering aanvragen.


Verplichte diplomawaardering

U moet uw diploma laten waarderen om in aanmerking te komen voor één van de volgende wettelijke regelingen:

Lees meer over het aanvragen van een diplomawaardering gaat u naar diplomawaardering.