Werken

Heeft u in het buitenland gestudeerd en wilt u in Nederland werken? Met een diplomawaardering weet u met welk Nederlands opleidingsniveau uw diploma vergelijkbaar is. Deze informatie helpt u bij het zoeken naar een baan.

Een diplomawaardering is een advies en meestal niet verplicht, maar een werkgever kan hier om vragen. Een werkgever of andere organisatie kan ook voor u een diplomawaardering aanvragen. Een werkgever of organisatie die voor u een diplomawaardering wil aanvragen moet om uw toestemming vragen.

De diplomawaardering kan u helpen bij het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Een diplomawaardering is een advies. U kunt er geen rechten aan ontlenen.


Vluchtelingen uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne? Vraag gratis 1 diplomawaardering aan. Om een diplomawaardering aan te vragen heeft u in ieder geval deze documenten nodig:

  • een kopie van het te waarderen diploma;
  • indien aanwezig een kopie van de bijbehorende cijferlijsten of het volledige diplomasupplement;
  • een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart;
  • vertalingen zijn niet verplicht. Heeft u beëdigde vertalingen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Upload die dan bij uw aanvraag;
  • Heeft u uw opleiding niet afgemaakt? Wij waarderen uw opleiding wanneer u minimaal 1 jaar van de opleiding heeft afgerond. Upload de cijferlijsten van het laatste studiejaar dat u heeft afgerond.

Hoe vragen vluchtelingen uit Oekraïne een gratis diplomawaardering aan?

In het aanvraagproces bij "Stap 2: Over diplomahouder" beantwoordt u de vraag "Waarom vraagt u een diplomawaardering aan?". Als u een vluchteling uit Oekraïne bent, vinkt u de antwoordcategorie "Ik ben een vluchteling uit Oekraïne en vraag een gratis diplomawaardering" aan.


Beschermde beroepen

Controleer voordat u een diplomawaardering aanvraagt of uw beroep in Nederland beschermd is. Kijk hiervoor in de database van de Europese Commissie.

Staat uw beroep in de lijst? Neem dan eerst contact op met de bevoegde autoriteit die bij het beroep staat. Deze geeft aan welke procedure u moet volgen.

Staat uw beroep niet in de lijst? Dan heeft u geen beschermd beroep en kunt u direct een diplomawaardering aanvragen.


Verplichte diplomawaardering

U moet uw diploma laten waarderen om in aanmerking te komen voor één van de volgende wettelijke regelingen:

Lees meer over het aanvragen van een diplomawaardering gaat u naar diplomawaardering.