Ga verder naar de inhoud

Studeren

Studeren in Nederland met een buitenlands diploma

Heeft u een buitenlands diploma en wilt u gaan studeren in Nederland? Dan is het vaak niet nodig om zelf een diplomawaardering aan te vragen. Wat u moet doen, hangt af van uw situatie.

Weet u al wat u wilt studeren in Nederland?

Neem dan contact op met de Nederlandse onderwijsinstelling. Vraag of u met uw diploma toegelaten kunt worden tot de opleiding en wat u daarvoor moet doen. De meeste Nederlandse onderwijsinstellingen krijgen gratis advies over het niveau van uw diploma. U ontvangt dan zelf geen diplomawaardering.

De diplomawaardering geeft u geen recht op toelating of vrijstellingen. Dit bepaalt de onderwijsinstelling. De instelling kan aanvullende eisen stellen zoals een taaltoets.

Weet u niet wat u wilt studeren in Nederland?

Weet u het nog niet, maar wilt u alvast het niveau van uw diploma weten? Dan kunt een diplomawaardering aanvragen. Dat is niet gratis.

De diplomawaardering kan u helpen bij het vinden van een vervolgopleiding. Een diplomawaardering is een advies. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Verplichte documenten

Om een diplomawaardering aan te vragen heeft u in ieder geval deze documenten nodig:

 • een kopie van het te waarderen diploma;
 • een kopie van de bijbehorende cijferlijsten of het volledige diplomasupplement;
 • een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart;
 • een beëdigde vertaling van de documenten als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Beëdigde vertalers vindt u in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. U kunt ook een beëdigde vertaling toesturen die is gemaakt in een ander land.
  Heeft u van de onderwijsinstelling ook een Engelse versie van de documenten ontvangen? Dan hoeft u geen beëdigde vertaling aan te leveren. Een kopie van de documenten in de originele taal én een kopie van de Engelse versie is dan voldoende.
 • voor veel landen zijn er extra documenten die u moet uploaden. Op deze pagina leest u per land welke extra documenten u moet uploaden in Mijn IDW.  

Soms moet u extra documenten uploaden, bijvoorbeeld:

 • kopieën van uw bachelor en bijbehorende cijferlijst(en) als u een diplomawaardering aanvraagt voor een master;
 • een kopie van de documenten van uw vooropleiding als u hiermee vrijstellingen heeft gekregen in de opleiding waarvoor u een diplomawaardering aanvraagt;
 • upload ook een bewijs van naamswijziging als uw naam op uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart niet hetzelfde is als op uw diploma. Dit is bijvoorbeeld een huwelijksakte.
 • een kopie van een ingevuld toestemmingsformulier als u een aanvraag doet namens iemand anders;
 • Als u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering heeft, kunt u een gratis diplomawaardering aanvragen. Vraag hiervoor een goedkeurende verklaring aan bij uw contactpersoon bij het UWV WERKbedrijf en stuur deze mee met uw aanvraag.

Niet alle documenten of geen documenten?

Heeft u niet alle verplichte documenten en kunt u deze niet veilig opvragen in het land waar u de opleiding heeft gedaan? Vraag dan toch een diplomawaardering aan. Wij beoordelen of we een diplomawaardering kunnen maken met de documenten die u wel heeft. 

Heeft u helemaal geen documenten meer van uw opleiding? Geef dit dan aan tijdens het invullen van uw aanvraag. U moet dan extra vragen over uw opleiding beantwoorden. Wij kunnen hiermee een Indicatie Onderwijsniveau opstellen. Een Indicatie Onderwijsniveau beschrijft met welk Nederlands opleidingsniveau uw opleiding vergelijkbaar is. Dit is een inschatting, omdat u geen documenten meer heeft van uw opleiding.

Hoe vraagt u een diplomawaardering aan als u gaat studeren?

1.

Aanvraag starten

2.

Aanvraag betalen

3.

Aanvraag volgen

4.

Diplomawaardering ontvangen

1. Aanvraag starten

U start een aanvraag op de website mijn idw.nl. Hier maakt u een account aan met uw mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Na het activeren van uw account, kunt u de aanvraag starten. Hier vult u alle informatie in en uploadt u alle benodigde documenten. U hoeft dus geen (originele/gewaarmerkte/gelegaliseerde) documenten op te sturen per post of mail tenzij wij dat dit u vragen.

Ga naar de stap voor stap instructie voor Mijn IDW.

2. Aanvraag betalen

Nadat u alle vragen heeft beantwoord en de documenten heeft geüpload, betaalt u de aanvraag online. Een aanvraag kost € 148,83. Dit kan o.a. met iDEAL, PayPal of creditcard in het online betaalsysteem.

Dient u namens een organisatie een aanvraag in voor een klant dan kunt u de betaling ook op een later moment overmaken. Vermeld u daarbij het aanvraagnummer dat u in uw aanvraag ziet. De aanvraag nemen wij pas in behandeling als de betaling is ontvangen.

Als wij de aanvraag en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestigingsmail.

3. Aanvraag volgen

U kunt de status van uw aanvraag volgen in uw account. U ontvangt van ons een mail als er nog documenten ontbreken. In uw account kunt u dan zien welke documenten of informatie wij nog nodig hebben.
Als uw aanvraag compleet is, gaat deze naar het expertisecentrum. Wij sturen u hier een mail over. Het kan zijn dat de diplomawaardeerder nog navraag in het buitenland doet, originele documenten bij u opvraagt of toch extra documenten nodig heeft. U krijgt hier dan bericht over.

4. Diplomawaardering ontvangen

Als uw diplomawaardering klaar is dan ontvangt u daar een mail over. U kunt de diplomawaardering vanaf dat moment downloaden in uw account. In Mijn IDW klikt op het pdf-bestand om het te downloaden.

De digitale handtekening is niet zichtbaar in de browser, maar wel als u het document downloadt en opent in Adobe.

De diplomawaardering blijft 3 jaar beschikbaar in uw account en blijft geldig.

Start een aanvraag in Mijn IDW

Vraagtekens

Vragen over uw diplomawaardering

Heeft u een vraag over de inhoud van uw diplomawaardering? Of staat er een fout op, zoals een spelfout of een verkeerde geboortedatum? Of heeft u een klacht? Stuur dan binnen 6 weken na de datum die op uw diplomawaardering staat een e-mail naar info@idw.nl. IDW beantwoordt uw vragen dan zo spoedig mogelijk.

Vraagtekens

Diplomawaardering voor Nederlandse onderwijsinstellingen

Als u bij een bekostigde Nederlandse onderwijsinstelling werkt, kunt u bij SBB of Nuffic een diplomawaardering aanvragen over buitenlandse diploma’s van (aankomende) studenten.

Werkt u bij een school voor vmbo of mbo?
Vraag een diplomawaardering aan via de website van SBB.

Werkt u bij een andere school of universiteit?
Vraag een diplomawaardering aan bij Nuffic via de adviseringsportal onderwijsvergelijking.

Veelgestelde vragen als u gaat studeren in Nederland

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een mail. Vanaf dat moment duurt een aanvraag 6 werkweken.

Een diplomawaardering kost € 148,83. Dit bedrag is inclusief btw. Wij weten van tevoren niet of Nuffic of SBB de diplomawaardering zal afgeven. Als u de waardering krijgt van SBB storten wij de btw terug op uw rekening binnen 4 weken nadat u de waardering heeft ontvangen.

Een beëdigde vertaling van de documenten zijn nodig als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Beëdigde vertalers vindt u in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. U kunt ook een beëdigde vertaling toesturen die is gemaakt in een ander land.

Heeft u van de onderwijsinstelling ook een Engelse versie van de documenten ontvangen? Dan hoeft u geen beëdigde vertaling aan te leveren. Een kopie van de documenten in de originele taal én een kopie van de Engelse versie is dan voldoende.

Het aanvragen van een diplomawaardering is niet verplicht. Soms is het ook niet nodig. Wat u moet doen, hangt af van uw situatie.

Weet u al wat u wilt studeren in Nederland?

Neem dan contact op met de Nederlandse onderwijsinstelling. Vraag of u met uw diploma toegelaten kunt worden tot de opleiding en wat u daarvoor moet doen. De meeste Nederlandse onderwijsinstellingen krijgen gratis advies over het niveau van uw diploma. U ontvangt dan zelf geen diplomawaardering.
De diplomawaardering geeft u geen recht op toelating of vrijstellingen. Dit bepaalt de onderwijsinstelling. De instelling kan aanvullende eisen stellen zoals een taaltoets.

Weet u niet wat u wilt studeren in Nederland?

Weet u het nog niet, maar wilt u alvast het niveau van uw diploma weten? Dan kunt een diplomawaardering aanvragen. Dat is niet gratis.

U ontvangt geen factuur. U krijgt wel een ontvangst- en een betalingsbevestiging op naam nadat u uw aanvraag heeft ingediend en betaald. Als u de diplomawaardering heeft ontvangen van Nuffic, kunt u een factuur aanvragen met hun btw-nummer er op.

Als uw aanvraag niet compleet is, ook nadat wij de ontbrekende documenten hebben opgevraagd, sluiten wij uw aanvraag. U ontvangt dan het bedrag dat u heeft betaald terug, minus € 53,- administratiekosten. Als u zelf uw aanvraag wilt sluiten, ontvangt u ook het betaalde bedrag terug, minus de administratiekosten. Als u een Bericht Geen Waardering ontvangt, krijgt u geen geld terug.

Feedback