Ga verder naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: Algemeen

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een mail. Vanaf dat moment duurt een aanvraag 6 werkweken.

Hoeveel een diplomawaardering kost hangt af van uw situatie.

Bent u aan het inburgeren of een vluchteling? Dan kan u gratis 1 diplomawaardering aanvragen. Kijk op de pagina Inburgering.

Wilt u gaan werken of studeren in Nederland? Dan kost een diplomawaardering €148,83. Dit bedrag is inclusief btw. Lees meer op de pagina Werken of Studeren.

Welke documenten u nodig heeft voor een aanvraag is afhankelijk van uw situatie, het land waar u uw diploma heeft behaald en de reden van uw aanvraag.

Bent u aan het inburgeren in Nederland? Kijk op de pagina Inburgeren welke documenten u nodig heeft.
Wilt u gaan werken in Nederland? Kijk op de pagina Werken welke documenten u nodig heeft.
Wilt u gaan studeren in Nederland? Kijk op de pagina Studeren welke documenten u nodig heeft.

Stuur binnen 6 weken na de datum die op de diplomawaardering staat vermeld een mail met uw vragen naar info@idw.nl.

U kunt uw wachtwoord van Mijn IDW opnieuw instellen. Hoe u uw wachtwoord opnieuw instelt, leggen wij u op deze pagina uit.

Welke documenten u nodig heeft en welke stappen u doorloopt leest u op de pagina met informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Uw diplomawaardering blijft 3 jaar lang beschikbaar. Na 3 jaar worden uw persoonsgegevens door IDW verwijderd en kunt u een diplomawaardering niet meer opvragen.

Heeft u een diplomawaardering langer dan 3 jaar geleden ontvangen?
Uw diplomawaardering is niet meer beschikbaar. Doe een nieuwe aanvraag voor een diplomawaardering.

Heeft u uw diplomawaardering minder dan 3 jaar geleden digitaal ontvangen?
Download de diplomawaardering via uw Mijn IDW-account. Een digitale diplomawaardering blijft 3 jaar lang beschikbaar om te downloaden.

Heeft u uw diplomawaardering minder dan 3 jaar geleden per post ontvangen?
U kunt een vervanging aanvragen voor een diplomawaardering. Papieren diplomawaarderingen werden afgegeven tot september 2020.
Een vervanging kost €32,67. U vraagt een duplicaat aan door een e-mail te sturen naar: info@idw.nl.

Veelgestelde vragen vanuit inburgering

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een mail. Vanaf dat moment duurt een aanvraag 6 werkweken.

Doet u een aanvraag vanuit inburgering, MAP of ONA? Dan hoeft u geen vertalingen aan te leveren. Heeft u al vertalingen in het Engels, Duits of Frans? Upload deze dan toch, maar het is niet verplicht.

U vraagt gratis een diplomawaardering aan als u:

  • U moest beginnen met inburgeren op of na 1 januari 2015. Dit staat in de brief Kennisgeving inburgeringsplicht van DUO;
  • U bent aan het naturaliseren. Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt (naturalisatie);
  • U heeft een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aangevraagd bij de IND.

Valt u niet in één van deze situaties, dan kan u een betaalde aanvraag doen. Wilt u gaan werken in Nederland? Kijk dan op de pagina Werken. Wilt u gaan studeren in Nederland? Kijk dan op de pagina Studeren.

Upload alle documenten van uw opleiding, zoals uw diploma or vakkenoverzichten. Heeft u andere documenten van uw beroep? Upload deze dan ook. Neem na het uploaden contact met ons op. Kijk voor onze bereikbaarheid op onze contact pagina.

Afhankelijk van de documenten die u upload, ontvangt u een Diplomawaardering, Opleidingswaardering, Bericht Geen Waardering of een Indicatie Onderwijsniveau.

Stuur een e-mail naar info@idw.nl en laat ons weten in welke taal u de beschrijving wilt ontvangen: Arabisch, Farsi of Frans.

Veelgestelde vragen als u gaat werken in Nederland

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een mail. Vanaf dat moment duurt een aanvraag 6 werkweken.

Een diplomawaardering kost € 148,83. Dit bedrag is inclusief btw. Wij weten van tevoren niet of Nuffic of SBB de diplomawaardering zal afgeven. Als u de waardering krijgt van SBB storten wij de btw terug op uw rekening binnen 4 weken nadat u de waardering heeft ontvangen.

Een beëdigde vertaling van de documenten zijn nodig als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Beëdigde vertalers vindt u in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

U kunt ook een beëdigde vertaling toesturen die is gemaakt in een ander land. Heeft u van de onderwijsinstelling ook een Engelse versie van de documenten ontvangen? Dan hoeft u geen beëdigde vertaling aan te leveren. Een kopie van de documenten in de originele taal én een kopie van de Engelse versie is dan voldoende.

U moet uw diploma laten waarderen om in aanmerking te komen voor één van de volgende wettelijke regelingen:

Wilt u niet in aanmerking komen voor één van die wettelijke regelingen? Dan is het aanvragen van een diplomawaardering is niet verplicht. Soms is het ook niet nodig.

Controleer voordat u een diplomawaardering aanvraagt of uw beroep in Nederland beschermd is, bijvoorbeeld (para)medicus, verpleegkundige of docent. Kijk hiervoor in de database van de Europese Commissie.
Staat uw beroep in de database? Neem dan eerst contact op met de bevoegde autoriteit die bij het beroep staat. Deze geeft aan welke procedure u moet volgen.
Staat uw beroep niet in de lijst? Dan heeft u geen beschermd beroep en kunt u direct een diplomawaardering aanvragen.

U ontvangt geen factuur. U krijgt wel een ontvangst- en een betalingsbevestiging op naam nadat u uw aanvraag heeft ingediend en betaald. Als u de diplomawaardering heeft ontvangen van Nuffic, kunt u een factuur aanvragen met hun btw-nummer er op.

Als uw aanvraag niet compleet is, ook nadat wij de ontbrekende documenten hebben opgevraagd, sluiten wij uw aanvraag. U ontvangt dan het bedrag dat u heeft betaald terug, minus € 53,- administratiekosten. Als u zelf uw aanvraag wilt sluiten, ontvangt u ook het betaalde bedrag terug, minus de administratiekosten. Als u een Bericht Geen Waardering ontvangt, krijgt u geen geld terug.

Veelgestelde vragen als u gaat studeren in Nederland

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een mail. Vanaf dat moment duurt een aanvraag 6 werkweken.

Een diplomawaardering kost € 148,83. Dit bedrag is inclusief btw. Wij weten van tevoren niet of Nuffic of SBB de diplomawaardering zal afgeven. Als u de waardering krijgt van SBB storten wij de btw terug op uw rekening binnen 4 weken nadat u de waardering heeft ontvangen.

Een beëdigde vertaling van de documenten zijn nodig als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Beëdigde vertalers vindt u in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. U kunt ook een beëdigde vertaling toesturen die is gemaakt in een ander land.

Heeft u van de onderwijsinstelling ook een Engelse versie van de documenten ontvangen? Dan hoeft u geen beëdigde vertaling aan te leveren. Een kopie van de documenten in de originele taal én een kopie van de Engelse versie is dan voldoende.

Het aanvragen van een diplomawaardering is niet verplicht. Soms is het ook niet nodig. Wat u moet doen, hangt af van uw situatie.

Weet u al wat u wilt studeren in Nederland?

Neem dan contact op met de Nederlandse onderwijsinstelling. Vraag of u met uw diploma toegelaten kunt worden tot de opleiding en wat u daarvoor moet doen. De meeste Nederlandse onderwijsinstellingen krijgen gratis advies over het niveau van uw diploma. U ontvangt dan zelf geen diplomawaardering.
De diplomawaardering geeft u geen recht op toelating of vrijstellingen. Dit bepaalt de onderwijsinstelling. De instelling kan aanvullende eisen stellen zoals een taaltoets.

Weet u niet wat u wilt studeren in Nederland?

Weet u het nog niet, maar wilt u alvast het niveau van uw diploma weten? Dan kunt een diplomawaardering aanvragen. Dat is niet gratis.

U ontvangt geen factuur. U krijgt wel een ontvangst- en een betalingsbevestiging op naam nadat u uw aanvraag heeft ingediend en betaald. Als u de diplomawaardering heeft ontvangen van Nuffic, kunt u een factuur aanvragen met hun btw-nummer er op.

Als uw aanvraag niet compleet is, ook nadat wij de ontbrekende documenten hebben opgevraagd, sluiten wij uw aanvraag. U ontvangt dan het bedrag dat u heeft betaald terug, minus € 53,- administratiekosten. Als u zelf uw aanvraag wilt sluiten, ontvangt u ook het betaalde bedrag terug, minus de administratiekosten. Als u een Bericht Geen Waardering ontvangt, krijgt u geen geld terug.